XXX GRAND PRIX DZIAŁDOWA W TENISIE STOŁOWYM

W DNIU 25.02.2017 
ODBĘDZIE SIĘ II Turniej
PRZYPOMINAMY !!


 
 
 
 
XXX GRAND PRIX DZIAŁDOWA
W TENISIE STOŁOWYM
W DNIU 25.02.2017 ODBĘDZIE SIĘ
II Turniej
PRZYPOMINAMY
DO ŁĄCZNEJ KLASYFIKACJI
GRAND PRIX ZALICZANE BĘDĄ WYNIKI Z TRZECH TURNIEJÓW
ODZIELNIE w 4 kategoriach wiekowych
Juniorzy: 2004 i młodsi, 2003 - 1998
Seniorzy:1963 i młodsi,1962 i starsi.
Godziny rozpoczęcia :
juniorzy - 1300 seniorzy - 1500
Miejsce rozgrywek:
sala ZS Nr 1 w Działdowie ul.Grunwaldzka
Wpisowe:
młodzież szkolna 3 zł, seniorzy - 5 zł.
ZAPRASZAMY ORGANIZATOR MOSiR DZIAŁOWO