Miejski Ośrodek
Sportu i Rekreacji 
w Działdowie

zaprasza na turniej SIATKÓWKI PLAŻOWEJ
o Puchar Burmistrza Działdowa
 
Miejsce: boiska w Parku Jana Pawła II
i w Gimnazjum Nr 2
 
t e r m i n :
niedziela 12.08.2017r. godz. 10.00

 

zgłoszenia:przyjmowane będą na boisku w parku Jana Pawła II ul. Męczenników
30 minut przed rozpoczęciem turnieju

 

 
 
Wieloboje Piłkarskie

Orlik – Świerkowa godz. 1000

21.08.2017 – rocznik 2007-2008

23.08.2017 – rocznik 2009 – 2010

25.08.2017 – rocznik 2005-2006

 

 

 

R E G U L A M I N
Turnieju siatkówki plażowej
O PUCHAR BURMISTRZA MIASTA DZIAŁDOWO1.Popularyzacja aktywnego wypoczynku i plażowej piłki siatkowej wśród
mieszkańców naszego miasta w ramach obchodów „DNI DZIAŁDOWA”.


2.Organizator: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Działdowie.

3.Termin i miejsce: sobota, 12 sierpnia 2017r godz. 1000, boiska do siatkówki
plażowej w Parku im Jana Pawła II i w Gimnazjum Nr 2 w Działdowie.


4.Uczestnictwo: W turnieju mogą brać udział wszyscy chętni bez podziału na
płeć i na kategorie wiekowe.


5.Zgłoszenia do turnieju będą przyjmowane od 930 na boisku w Parku Jana
Pawła II w Działdowie przy ul. Męczenników.


6.System rozgrywek ustalony zostanie w zależności od ilości startujących.
Turniej będzie rozgrywany zgodnie z obowiązującymi przepisami Polskiego
Związku Piłki Siatkowej.


7.Nagrody: Za zajęcie pierwszego i drugiego miejsca zawodnicy otrzymują puchar, trzy pierwsze zespoły dyplomy i upominki.

8.Uwagi końcowe:

- organizator nie zabezpiecza dodatkowego ubezpieczenia od następstw
nieszczęśliwych wypadków (NW), zawodnik jeśli nie posiada takiego
ubezpieczenia w miejscu pracy lub nauki, może się ubezpieczyć we własnym
zakresie. MOSiR posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC),


- organizator nie odpowiada za rzeczy zaginione w czasie turnieju,

- zgłoszenie i udział zawodnika w turnieju oznacza, że zapoznał się
z regulaminem i że go akceptuje.
- w sprawach spornych i nie zawartych w regulaminie decydować będzie
organizator i sędziowie turnieju.