MOSiR w Działdowie organizuje

T U R N I E J
PIŁKI  SIATKOWEJ
z   o k a z j i
ŚWIĘTA  NIEPODLEGŁOŚCI

t e r m i n

12.11.2017r(Niedziela)g.1000

m i e j s c e

hala widowiskowo-sportowa

przy SZKOLE PODSTAWOWEJ Nr.2

Imienne zgłoszenia prosimy składać w biurze MOSiR

w terminie do  9.11.2017r.

Do turnieju przyjmiemy tylko 6 zespołów.

Decyduje kolejność zgłoszeń.