MIKOŁAJKOWY TURNIEJ 
HALOWEJ PIŁKI NOŻNEJ

 Termin: sobota 

09.12.2017r.godz.1000 


Miejsce: hala SP 2 w Działdowie
(byłe Gim 2)


Turniej będzie rozgrywany dwóch 
w grupach wiekowych: 2005-2006 
oraz 2007 i młodsi.Zgłoszenia 8-osobowych drużyn przyjmuje

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Działdowie do dnia 07.12.2017r do godz.15.00

Spotkanie organizacyjne i losowanie odbędzie się 07.12.2017 o godz. 1800 w siedzibie MOSiR.

  

R E G U L A M I N
TURNIEJ MIKOŁAJKOWY
HALOWEJ PIŁKI NOŻNEJ

 

 
1.Cel: Popularyzacja piłki nożnej i aktywnego wypoczynku.

2. Organizator: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Działdowie.

3. Termin i miejsce: sobota 09 grudzień 2017r. początek turnieju godz.1000 hala SP 2 w Działdowie (byłe Gim 2).

4. Uczestnictwo: W turnieju mogą brać udział młodzi zawodnicy w 2 grupach wiekowych: urodzeni w 2007 roku i młodsi oraz urodzeni 
w latach 2005-2006.

5. System rozgrywek: System rozgrywek ustalony zostanie w zależności od ilości zgłoszonych zespołów

6. Mecz trwa 15 minut bez przerwy i bez zmiany boisk. Turniej będzie rozgrywany zgodnie z ogólnymi przepisami PZPN.
7. Zgłoszenia do turnieju przyjmuje MOSiR w terminie do dnia 07.12.2017r do godziny 1500 , tego samego dnia o godzinie 1800 w siedzibie MOSiR odbędzie się spotkanie organizacyjne oraz losowanie.
8. Nagrody: Wszystkie dzieci biorące udział w turnieju otrzymają czekoladowe figurki Mikołajów. Trzy najlepsze zespoły w każdej grupie otrzymają puchary.
9. Uwagi końcowe:

- Drużyny obowiązuję jednolite stroje.

- Organizator nie zabezpiecza dodatkowego ubezpieczenia od następstw

nieszczęśliwych wypadków (NW). Zawodnik jeśli nie posiada takiego

ubezpieczenia w miejscu nauki, może się ubezpieczyć we

własnym zakresie. MOSiR posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności

cywilnej (OC).

- Zgłoszenie zawodnika do turnieju oznacza , że zapoznał się z regulaminem i że go akceptuje.

- We wszystkich innych sprawach nie objętych niniejszym regulaminem decydować będzie organizator.