Uwaga Lodowisko czynne od dnia 01.12.2017r.


Lodowisko czynne jest 7 dni w tygodniu od godz.1000 do godz. 2000 z przerwa techniczną od godziny 1345 do 1445 oprócz świąt (24.12 czynne od 1000 do 1400, 25.12 – nieczynne, 26.12. od 1500 do 2000, 31.12. od 1000 do 1400. 01.01. od 1500 do 2000). Wejścia na taflę odbywają się o pełnych godzinach. We wtorki i piątki od godz. 1900 lodowisko zarezerwowane jest dla hokeistów w te dni ostatnie wejście jest o godz. 1800. Każdy pobyt na lodowisku trwa 45 minut.

Cennik lodowiska:

 • 4 zł – dzieci

 • 6 zł – dorośli

 • 2 zł – dzieci z karta dużej rodziny

 • 3 zł – dorośli z karta dużej rodziny

 • 2 zł – jednorazowe wejście dla emerytów i rencistów

 • 2 zł – dzieci w okresie ferii zimowych

 • 24 zł – karnet (10 wejść) dzieci

 • 40 zł – karnet (10wejść) dorośli

 • 5 zł – ostrzenie łyżew

Cennik na wypożyczalni:

 • 4 zł – dzieci

 • 6 zł – dorośli

 • 2 zł – dzieci z karta dużej rodziny

 • 3 zł – dorośli z karta dużej rodziny.

Łyżwy wypożyczane są na 45 minut (czyli na jedno wejście).