XVII TURNIEJ WYZWOLENIA W KOSZYKÓWCE MĘŻCZYZN
13 stycznia 2018r. godz.10.00


Hala SP nr 2 w Działdowie
W turnieju udział weźmie tylko 8 pierwszych zespołów, które zgłoszą się
w biurze MOSiR do dnia 11.01.2018r. do godz.15.00

 

R E G U L A M I N

XVII TURNIEJ WYZWOLENIA
W KOSZYKÓWCE MĘŻCZYZN


 1. Cel: Popularyzacja koszykówki wśród mieszkańców Działdowa, uczczenie

         rocznicy wyzwolenia naszego miasta.

 1. Organizator: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Działdowie.

 2. Termin i miejsce: Turniej będzie rozgrywany w hali SP nr 2
  w Działdowie.

         Początek turnieju – sobota 13.01.2018r. godzina 10oo .

 1. Uczestnictwo: W turnieju mogą uczestniczyć zespoły szkolne
  i amatorskie mężczyzn. Każdą drużynę obowiązują jednolite stroje
  i numery na koszulkach. W turnieju udział weźmie tylko 8 pierwszych zespołów, które zgłoszą się w biurze MOSiR do dnia 11.01.2018r do godz.1500.

 2. Sposób przeprowadzenia turnieju : Turniej będzie rozgrywany w dwóch grupach po 4 drużyny systemem „każdy z każdym”.

         Drugie drużyny z grup zagrają o miejsce III, zwycięzcy grup zagrają w finale o I miejsce w turnieju.

         Czas gry: 4 x 5 minut. W czwartej kwarcie ostatnia minuta czas zatrzymywany.
 
         W turnieju obowiązują ogólne przepisy PZKosz.

      6. Nagrody: trzy pierwsze drużyny otrzymają puchary i dyplomy.
        Nagrodzony zostanie również najlepszy zawodnik turnieju.


 1. Uwagi końcowe :

        - Organizator nie zabezpiecza dodatkowego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NW). Zawodnik jeśli nie                      posiada takiego ubezpieczenia w miejscu pracy lub nauki, może się ubezpieczyć we własnym zakresie. MOSiR posiada                              ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC)
        - W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem
decydować będzie organizator i sędziowie turnieju.