bip

Klauzula informacyjna RODO 

Klauzula RODO

 

2020

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2019

pobierz oświadczenie

 

Sprawozdanie finansowe za rok 2019

pobierz oświadczenie

 

2019

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2018

pobierz oświadczenie

 

Sprawozdanie finansowe za rok 2018

pobierz sprawozdanie

 


 

2018

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2017

pobierz oświadczenie 

2017

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2016

pobierz oświadczenie

 


  

 

2016

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2015

pobierz oświadczenie


 

2015

Zapytanie ofertowe nr 1/2015

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Działdowie, zwraca się z zapytaniem ofertowym o podanie łącznej ceny za materiały i wykonanie piłkochwytów na stadionie MOSiR w trybie zapytania ofertowego o wartości poniżej 30.000 euro.

Zapytanie ofertowe

Informacja o wyborze 

  


 

 

2014

 

Zapytanie oferowe nr 3/2014

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Działdowie, zwraca się z zapytaniem ofertowym o podanie łącznej ceny za materiały i wykonanie piłkochwytów na boisku piłkarskim przy ul. Świerkowej

Pełne zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Projekt umowy

 


 

Zapytanie oferowe nr 2/2014 (unieważnione)

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Działdowie, zwraca się z zapytaniem ofertowym o podanie łącznej ceny za materiały i wykonanie piłkochwytów na boisku piłkarskim przy ul. Świerkowej

Pełne zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Projekt umowy

Unieważnienie

 


 

Zapytanie oferowe nr 1/2014

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Działdowie, zwraca się z zapytaniem ofertowym o podanie ceny na zakup 26 ton węgla Orzech wraz z akcyzą, transportem i rozładunkiem do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Działdowie ul. Robotnicza 10.

Pełne zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Projekt umowy