XV  Turniej Koszykówki Ulicznej im. Wilhelma Kornalewskiego

MOSiR w Działdowie  o r g a n i z u j e w piątek 18 wrzesnia 2015r. o godz. 15.00 na boisku  ORLIK przy ul.Świerkowej w Działdowie

XV  Turniej Koszykówki Ulicznej im. Wilhelma Kornalewskiegow trzech kategoriach wiekowych :
 1   kategoria        rocznik 2003 i młodsi
 2   kategoria        rocznik 2000 - 2002
 3   kategoria        rocznik 1999  i starsi

Zapisy w biurze MOSiR  w terminie
do  dnia  17.09.2015r. do godz.1500
Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy!