TURNIEJ PRZEDSZKOLAKÓW

W środę 5 czerwca 2019r na stadionie MOSiR-u w Działdowie przeprowadzono turniej przedszkolaków z udziałem czterech 10-osobowych zespołów działdowskich przedszkoli. Program imprezy składał się z 9 konkurencji rekreacyjnych: bieg slalomem, przekładanie szarfy, zanieś – przynieś, bieg z taczką, rzut woreczkiem, wyścig kelnerów, tunel, skok z miejsca obunóż bieg sztafetowy. Na starcie stawiły się 4 działdowskie przedszkola, dopisali również kibice, widownia była wypełniona innym dziećmi które przyszły wesprzeć swoich kolegów.

Klasyfikacja poszczególnych konkurencji:

Bieg slalomem:

 1. Przedszkole nr 4 – 5 pkt

 2. Przedszkole nr 5 – 3 pkt

 3. Przedszkole nr 3 – 2 pkt

 4. Przedszkole nr 1 – 1 pkt

Przekładanie szarfy:

 1. Przedszkole nr 5 – 5 pkt

 2. Przedszkole nr 1 – 3 pkt

 3. Przedszkole nr 4 – 2 pkt

 4. Przedszkole nr 3 – 1 pkt

Zanieś - przynieś:

 1. Przedszkole nr 5 – 5 pkt

 2. Przedszkole nr 1 – 3 pkt

 3. Przedszkole nr 4 – 2 pkt

 4. Przedszkole nr 3 – 1 pkt

Bieg z taczką:

 1. Przedszkole nr 1 – 5 pkt

 2. Przedszkole nr 4 – 3 pkt

 3. Przedszkole nr 5 – 2 pkt

 4. Przedszkole nr 3 – 1 pkt

Rzut woreczkiem:

 1. Przedszkole nr 4 – 5 pkt

 2. Przedszkole nr 1 – 3 pkt

 3. Przedszkole nr 3 – 2 pkt

 4. Przedszkole nr 5 – 1 pkt

Wyścig kelnerów:

 1. Przedszkole nr 5 – 5 pkt

 2. Przedszkole nr 4 – 3 pkt

 3. Przedszkole nr 1 – 2 pkt

 4. Przedszkole nr 3 – 1 pkt

Tunel:

 1. Przedszkole nr 1 – 5 pkt

 2. Przedszkole nr 5 – 3 pkt

 3. Przedszkole nr 4 – 2 pkt

 4. Przedszkole nr 3 – 1 pkt

Skok z miejsca obunóż:

 1. Przedszkole nr 5 – 5 pkt

 2. Przedszkole nr 4 – 3 pkt

 3. Przedszkole nr 1 – 2 pkt

 4. Przedszkole nr 3 – 1 pkt

Bieg sztafetowy:

 1. Przedszkole nr 4 – 3 pkt

 2. Przedszkole nr 5 – 5 pkt

 3. Przedszkole nr 3 – 2 pkt

 4. Przedszkole nr 1 – 1 pkt

K l a s y f i k a c j a k o ń c o w a :

1.Przedszkole Miejskie Nr 5 w Działdowie - 34,0 pkt

2.Przedszkole Miejskie Nr 4 w Działdowie - 28,0 pkt

3.Przedszkole Miejskie Nr 1 w Działdowie - 25,0 pkt

3.Przedszkole Miejskie Nr 3 w Działdowie - 12,0 pkt

Zwycięski zespół występował w składzie: Natalia Sztanderska, Kamila Rogalska, Lena Wilk, Lena Szczepańska, Błażej Sokolnicki, Rafał Łęgowski, Filip Giesek, Liliana Dłużniewska, Katarzyna Ostrowska, Filip Sokolski, Gniewosz Kasiński, Maciej Malinowski, opiekunami były panie: Emilia Szerszeń, Karolina Michalska, Iwona Szwecka, Dorota Cejman,