MIKOŁAJKOWY TURNIEJ HALOWEJ PIŁKI NOŻNEJ

MOSiR w Działdowie o r g a n i z u j e :

MIKOŁAJKOWY TURNIEJ HALOWEJ PIŁKI NOŻNEJ

Termin: niedziela
13.12.2015r. godz.10.00

 
 

TURNIEJ   ANDRZEJKOWY HALOWEJ PIŁKI  NOŻNEJ

M O S i R   w   Działdowie o r g a n i z u j e : Turniej Andrzejkowy Halowej Piłki Nożnej

Termin: 28.11.2015r. godz. 10.00 Miejsce: hala  Gimnazjum Nr 2

Uwaga !!

Zmiana terminu Turnieju Tenisa Stołowego

Turniej odbędzie się 15-go listopada 2015r (niedziela) miejsce i godziny bez zmian.

TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ

MOSiR w Działdowie o r g a n i z u j e

T U R N I E J PIŁKI SIATKOWEJ


z o k a z j i
ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI

TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO

MOSiR w Działdowie o r g a n i z u j e:


TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO z o k a z j i ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI